Under den låsta delen (SMBF-medlemmar) på forumet finns information om tillstånd för nitrometan från ordf. Torbjörn Andresen.