SMBF har ansökt om och beviljats medlemskap i International Model Boat Racing Association, IMBRA.