.. är nu kompletterat med heatresultaten från bbkRC.

Läs mer här.