Protokollet från förbundsmötet är publicerat 2018-04-25