Regelutkast: Hydro FE-4S

Regelutkast för Hydro FE-4S finns nu publicerat under Reglemente & stadgar.

Tanken och målsättningen med klassen är bland annat att framtidssäkra
hydrobåtintresset då övrig radiostyrd verksamhet mer och mer går över till eldrift.


Publicerat

i

av

Etiketter: