Här är inbjudan till Höstpokalen SM4 i klasserna O/H/OTA i Medskogssjön den 31/8 till den 1/9 – arrangör är Gävle Modell Marin.

Inbjudan_SM4_Hostpokalen_2019_Medskogssjon.pdf