Förbundsstyrelse 2017

Funktion Namn E-postadress
Ordförande Torbjörn Andresen ordforande@smbf.info
Vice ordförande Eva-Lena Jerksten v.ordförande@smbf.info
Sekreterare John Lander sekreterare@smbf.info
Kassör Ian Webster kassor@smbf.info
Sektionsledare FSR-H Mattias Bengtsson sektionsledare-h@smbf.info
Sektionsledare FSR-O Thomas Myrén sektionsledare-o@smbf.info
Sektionsledare FSR-V Andreas Nedell sektionsledare-v@smbf.info
Sektionsledare M Fredrik Svensson sektionsledare-m@smbf.info
Suppleant 1 Anders Stenström suppleant1@smbf.info
Suppleant 2 Lennart Öberg suppleant2@smbf.info

Sektionsstyrelser 2017

Sektion FSR-H (inkl. OTA)

Funktion Namn E-postadress
Sektionsledare Mattias Bengtsson sektionsledare-h@smbf.info
Vice sektionsledare Lennart Öberg v.sektionsledare-h@smbf.info

Sektion FSR-O

Funktion Namn E-postadress
Sektionsledare Thomas Myrén sektionsledare-o@smbf.info
Vice sektionsledare Lennart Öberg v.sektionsledare-o@smbf.info

Sektion FSR-V

Funktion Namn E-postadress
Sektionsledare Andreas Nedell sektionsledare-v@smbf.info
Vice sektionsledare Lennart Jerksten v.sektionsledare-v@smbf.info

Sektion M

Funktion Namn E-postadress
Sektionsledare Fredrik Svensson sektionsledare-m@smbf.info
Vice sektionsledare Johan Eng v.sektionsledare-m@smbf.info
Suppleant Bo Persson suppleant-m@smbf.info

Övrigt

Funktion E-postadress
Webmaster För frågor gällande hemsida och forum webmaster@smbf.info