Offshore Nationellt är indelad i 6 klasser:

Offshore 3,5 Båtar med en cylindervolym 0 till 3.5cc
Offshore 7,5 Båtar med en cylindervolym 3.51 till 7.5cc
Offshore 15 Båtar med en cylindervolym 7.51 till 15cc
ZENOAH-Standard Båtar med en cylindervolym 22.5 & 25.4cc.
Offshore 27 Båtar med en cylindervolym upp till 27cc.
Offshore 51 Båtar med en cylindervolym 27.01 till 51cc.

Om den totala cylindervolymen överstiger 15cc skall motor/erna vara försedda med tändstift /tändsystem och drivas med bensin.

Offshore Internationellt är indelad i 5 klasser:

Offshore 3,5 Båtar med en cylindervolym 0 till 3.5cc
Offshore 7,5 Båtar med en cylindervolym 3.51 till 7.5cc
Offshore 15 Båtar med en cylindervolym 7.51 till 15cc

Offshore 27 Båtar med en cylindervolym 15.01 till 27cc
Offshore 35 Båtar med en cylindervolym 27.01 till 35cc

Om den totala cylindervolymen överstiger 15cc skall motor/erna vara försedda med tändstift /tändsystem och drivas med bensin.

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är en ca: 350 meter lång rundbana som kan ha både höger och vänstersvängar. Banan markeras med bojar. Banans utförande och körriktning kan nationellt variera, men internationellt gäller bara ovalbana, som körs medsols.

Båtarna

Båtarna skall vara av enskrov eller tvåskrovstyp (katamaran) och skall i möjligaste mån efterlikna fullskalabåtar av typen offshore. Båtarna får vara utrustade med inom- eller utombordsmotor/er med ytskärande propeller och roder placerade bakom akterspegeln.

Tävlingsform

Tävlingarna körs klassvis och heatvis med maximalt 12 båtar i varje heat. Ett heat är 7 – 8 minuter och det gäller att köra så många varv som möjligt. Det körs vanligtvis 4-6 omgångar i varje klass. Den sämsta omgången får räknas bort och den som har samlat flest varv blir slutsegrare i tävlingen.

Starten

Starten är en så kallad voltstart, vilket innebär att alla båtar har 2,5 minut på sig att starta och sedan köra ut på banan och invänta nedräkning och startsignal, antingen från en klocka eller från en ”ljudfil” via högtalare. Här gäller det att vara på rätt sida om startlinjen för att få en godkänd start, om man kommer för tidigt över startlinjen så startar man inte förrän nästa gång man passerar linjen vilket innebär att man förlorat ett varv.