Endurance är indelad i 5 klasser

Endurance 3,5 Båtar med en cylindervolym max 3.5cc
Endurance 7,5 Båtar med en cylindervolym 3.51 till 7.5cc
Endurance 15 Båtar med en cylindervolym 7.51 till 15cc
Endurance 27 Båtar med en cylindervolym 15.1 till 27cc denna klass är avsedd för båtar försedda med bensinmotor och tändstift och skall köras på handelsbensin.
Endurance 35 Båtar med en cylindervolym 27.1 till 35cc denna klass är avsedd för båtar försedda med bensinmotor och tändstift och skall köras på handelsbensin.

Tävlingarna genomförs på en så kallad M-bana enligt bild. Banan byggs så att grundlinjen ligger parallellt med startbryggan och att delningslinjen mellan startplats 6 och 7 går vinkelrätt mot mittbojen.

M-Bana (Endurance)

Banan körs moturs

I varje heat äger maximalt 12, och minimum 3 tävlande rätt att delta.
Här körs två omgångar på 30 minuter och den som fått mest varv i en av omgångarna vinner, man har alltså två chanser att få ett bra resultat.

Vid fler än 12 deltagare delas heaten jämnt, heaten körs på 20 minuter och de 12 bästa  från de båda omgångarna går till final, finalen är 30 minuter lång. Här räknas endast finalomgången.

Under hela tävlingen har man rätt att ta in sin båt för reparation, inställningar eller annat. Skulle båten stanna finns hämtbåtar som hämtar upp båten och kör den till bryggan.

Här i Sverige kör vi en SM-serie bestående av ett antal tävlingar, där 1 räknas bort om serien består av 2 eller fler tävlingar. Varje jämt år körs VM, kvalificering till dessa tävlingar görs året innan evenemanget körs och beräknas genom att det årets + 25% av det föregående årets SM-poäng läggs ihop. Till VM är det de tre bästa i varje klass som är kvalificerade. Extra platser kan förekomma om vi hade tävlande i final förra VM. Guld-medaljör från förra VM är direktkvalificerad till den aktuella klassen förutom de ordinarie platserna.

M-Sektionen

M-sektionen samlar flera olika typer av tävlingsklasser för modellbåtar, både med förbrännings- och elmotorer. M-sektionen inom SMBF är i princip en spegling av Sektion M samt Sektion A/B inom NAVIGA (som SMBF inte längre är anslutna till). Flera av tävlingsklasserna inom M-sektionen är ursprunget till tävlingar med modellbåtar d.v.s. från den tid då det inte gick att köra med mer än en båt i taget. Några av tävlingsklasserna kom faktiskt till innan det fanns radiostyrning. I Sverige tävlas det idag sparsamt i en del av dessa klasser men de presenteras mera nedan.

Aktiva klubbar finns från SMBS i Malmö till SMBC i Stockholm.

M-Klassen

Mycket likt Endurance med tidsbestämda heat med upp till 12 tävlande i varje. De tävlande kör på en sk. M-bana. Banan är till skillnad från Endurance enbart 60% i storlek med 60 meter bas jämfört med Endurance där baslinjen är 100 meter.

Skrovet skall vara av enskrovstyp. Skrovet får inte ha ytor som syftar till att ge effekt liknande utanpåliggande stabilisatorer.

Det gäller för de tävlande att under ett heat få så många varv som möjligt. Tävlingsupplägget är enligt följande:

  • Kval 2×10 minuter
  • B-final 1×20 minuter
  • Final 1×20 minuter
DPP_44

De tävlingsklasser med SM-status idag listas nedan.

M1.8 standard
En tävlingsklass som för många räknas som ingångsklassen och hålls via reglemente på en jämn och billig nivå.
– Max 1.8cc förbränningsmotor
– Effektpipa är ej tillåtet
– Enbart plastpropeller tillåten
– Direktdrift

M1.8 special
– Max 1.8cc förbränningsmotor
– Effektpipa tillåtet
– Fritt val av propeller
– Utväxling tillåtet

M2.5 standard
– Max 2.5cc förbränningsmotor
– Effektpipa tillåtet
– Fritt val av propeller
– Direktdrift

M2.5 special
– Max 2.5cc förbränningsmotor
– Effektpipa tillåtet
– Fritt val av propeller
– Utväxling tillåtet

FSR-M02
FSR-M01

F1V/F1E

F1 innebär att den tävlande skall köra en triangelbana med sidan 30 m ett varv med- respektive moturs på kortast möjliga tid. Sverige har haft stora framgångar genom åren i dessa klasser men under de senaste 10 åren har det tävlats sparsamt nationellt. Det finns klasser med förbränningsmotorer (F1V) från 3,5 upp till 15 ccm och med elbåtar (F1E), en klass under 1 kg och en över. I de snabbaste klasserna är man ner mot tider under 12 sekunder.

F1

F3V/F3E

En tävlingsform där man tävlar i körskicklighet. Banan baseras på samma triangelbana som ovan men har istället 15 bojar som man skall styra mellan. Enligt en tabell som baseras på körtiden och att alla bojar passerats på rätt sätt erhålls en poäng. Den tävlande som har högst poäng vinner helt enkelt. Det finns klasser för förbrännings- respektive elmotor.

F3V