M-sektionen samlar flera olika typer av tävlingsklasser för modellbåtar, både med förbrännings- och elmotorer. M-sektionen inom SMBF är i princip en spegling av Sektion M samt Sektion A/B inom NAVIGA som är den internationella organisation som SMBF är ansluten till. Flera av tävlingsklasserna inom M-sektionen är ursprunget till tävlingar med modellbåtar d.v.s. från den tid då det inte gick att köra med mer än en båt i taget. Några av tävlingsklasserna kom faktiskt till innan det fanns radiostyrning. I Sverige tävlas det idag sparsamt i en del av dessa klasser men de presenteras mera nedan.

Aktiva klubbar finns från SMBS i Malmö till SMBC i Stockholm.

FSR-M

Mycket likt FSR-V med tidsbestämda heat med upp till 12 tävlande i varje. De tävlande kör på en sk. M-bana. Banan är till skillnad från FSR-V enbart 60% i storlek med 60 meter bas jämfört med FSR-V där baslinjen är 100 meter.

Skrovet skall vara av enskrovstyp. Skrovet får inte ha ytor som syftar till att ge effekt liknande utanpåliggande stabilisatorer.

Det gäller för de tävlande att under ett heat få så många varv som möjligt. Tävlingsupplägget är enligt följande:

  • Kval 2×10 minuter
  • B-final 1×20 minuter
  • Final 1×20 minuter

DPP_44

De tävlingsklasser med SM-status idag listas nedan.

FSR-M1,8 standard
En tävlingsklass som för många räknas som ingångsklassen och hålls via reglemente på en jämn och billig nivå.
– Max 1,8cc förbränningsmotor
– Effektpipa är ej tillåtet
– Enbart plastpropeller tillåten
– Direktdrift

FSR-M1,8 special
– Max 1,8cc förbränningsmotor
– Effektpipa tillåtet
– Fritt val av propeller
– Utväxling tillåtet

FSR-M2,5 standard
– Max 2,5cc förbränningsmotor
– Effektpipa tillåtet
– Fritt val av propeller
– Direktdrift

FSR-M2,5 special
– Max 2,5cc förbränningsmotor
– Effektpipa tillåtet
– Fritt val av propeller
– Utväxling tillåtet

FSR-M02 FSR-M01

F1V/F1E

F1 innebär att den tävlande skall köra en triangelbana med sidan 30 m ett varv med- respektive moturs på kortast möjliga tid. Sverige har haft stora framgångar genom åren i dessa klasser men under de senaste 10 åren har det tävlats sparsamt nationellt. Det finns klasser med förbränningsmotorer (F1V) från 3,5 upp till 15 ccm och med elbåtar (F1E), en klass under 1 kg och en över. I de snabbaste klasserna är man ner mot tider under 12 sekunder.

F1

F3V/F3E

En tävlingsform där man tävlar i körskicklighet. Banan baseras på samma triangelbana som ovan men har istället 15 bojar som man skall styra mellan. Enligt en tabell som baseras på körtiden och att alla bojar passerats på rätt sätt erhålls en poäng. Den tävlande som har högst poäng vinner helt enkelt. Det finns klasser för förbrännings- respektive elmotor.

F3V