iMBRA World Championship 2016

Nedan följer inbjudan till iMBRA World Championship 2016 Official Invitation - iMBRA World Championship 2016 Preliminär tidsschema Provisional Timetable v0.2 09.11.2015 Anmälningar skall skickas till respektive sektionsstyrelser, inte direkt till arrangören. iMBRA Competitor Entry Form 2016

0 kommentarer