Den gamla och den nya hemsidan

Arbetet med att ta fram en ny hemsida har pågått en längre tid då den förra hade problem med säkerhetshål. Webbhotellet vi hyrs webbplats hos stängde för en tid sedan ner smbf.info på grund av att den innehöll skadlig kod. Dvs. att sidan blivit utsatt för en (troligen) automatiserad attack där skadlig kod infekterat hemsidan. Skadlig kod är kan vara program som används för att skicka skräppost, spåra kontonummer eller utföra riktade attacker mot andra webbsidor.

Den nya hemsidan

Den nya webbsidan är byggd på en plattform som är enklare för webmaster att hålla uppdaterad. En plattform som är uppdaterad löper mindre risk för intrång. Även uppdatering av information kommer att bli enklare för redaktörer, exempelvis webmaster.

Grafisk layout och struktur

Den nya hemsidan har idag ett utseende som är mer eller mindre standard från plattformen den är utvecklad på. En ny grafisk layout kommer att klä hemsidan. Detta har dock fått lägre prioritet men det är under arbete.

Innehåll och struktur

Innehållet på den nya hemsidan är hämtat från den gamla hemsidan. Struktur upplägg är tänkt att efterlikna den gamla men ändå med en nystart och modernare utseende och tänk.

Numera är information som är specifik för en sektion publicerad under sektionens sida. Dessutom har varje sektion förutom ett eget nyhetsflöde även en egen tävlingskalender där resultat kommer att presenteras. Tanken är att det i framtiden skall finnas en redaktör för varje sektion och en redaktör för det som inte är sektionsspecifikt. Sektionens redaktör har då ett mindre fält av information att behöva ha överblick över och dessutom större förståelse av informationen som publiceras.

En sammanställd tävlingskalender kommer självklart att finnas kvar men resultaten publiceras under varje sektion.

Allt innehåll från den gamla hemsidan är sparat hos webmaster utifall något skulle saknas. Kontakta så fall webmaster.

Funktioner

Den nya plattformen medför vissa funktionsförändringar.

Nyhetshantering

Redaktörer kan på publicera nyheter på antingen respektive sektions sida eller på nyhetsflödet på startsidan. På så vis kommer man kunna följa nyheter bakåt i tiden, om man vill. Alla nyhetsinlägg som publiceras kommer att synas en tid på startsidan. Även de inläggen som publiceras under en sektion.