Förbundsstyrelse 2024

Funktion Namn E-postadress
Ordförande Lennart Öberg ordforande@smbf.info
Vice ordförande Eva-Lena Jerksten v.ordforande@smbf.info
Sekreterare John Lander sekreterare@smbf.info
Kassör Niklas Sparr kassor@smbf.info
Sektionsledare FSR-O/H Mattias Bengtsson sektionsledare-h@smbf.info
Sektionsledare FSR-V/M Andreas Nedell sektionsledare-v@smbf.info
Suppleant 1 Anders Stenström suppleant1@smbf.info
Suppleant 2 Per Nilsson suppleant2@smbf.info

Sektionsstyrelser 2024

Sektion FSR-O/H (inkl. OTA)

Funktion Namn E-postadress
Sektionsledare Mattias Bengtsson sektionsledare-h@smbf.info
Vice sektionsledare Niklas Sparr, Torgny Lindqvist v.sektionsledare-h@smbf.info

Sektion FSR-V/M

Funktion Namn E-postadress
Sektionsledare Andreas Nedell sektionsledare-v@smbf.info
Vice sektionsledare Fredrik Svensson v.sektionsledare-v@smbf.info

Övrigt

Funktion E-postadress
Webmaster Torgny Lindkvist webmaster@smbf.info