Du visar för närvarande iMBRA World Championship 2016

iMBRA World Championship 2016

Nedan följer inbjudan till iMBRA World Championship 2016

Official Invitation – iMBRA World Championship 2016

Preliminär tidsschema

Provisional Timetable v0.2 09.11.2015

Anmälningar skall skickas till respektive sektionsstyrelser, inte direkt till arrangören.

iMBRA Competitor Entry Form 2016