Kallelse: Ordinarie Förbunds- och Sektionsmöten 2016

Kallelse: Förbunds- och sektionsmöten 2016

Plats: Vattentornet Svampen, konferenslokalen (det finns 2 hissar upp från entrén)
Dalbygatan 4
703 69 Örebro (vägbeskrivning finns på www.hitta.se)

Dag: Lördag den 12 mars 2016
Samling (kaffe/te etc. för de som vill): Från 09.00
Sektionsmöten H/M/O/V: 09.30

Lunch: 12.00

Förbundsmöte: 13.00

Eftermiddagspaus: ca 14.30

Angivna tider efter sektionsmötenas start är preliminära och beror på sektions-mötenas längd. Eventuellt kan förbundsmötet börja före lunch och då görs ett avbrott för lunch.

Ett kort konstituerande styrelsemöte äger rum direkt efter förbundsmötet.

Information om lunch och kaffe mm kommer att ges i samband med att dagordning och övrig dokumentation inför förbundsmötet sänds ut.

Dagordning samt övrig dokumentation och ev. ytterligare information kommer att sändas ut till klubbarna samt läggas ut på hemsidan senast 14 dagar före resp. ordinarie sektionsmöte och senast 30 dagar före ordinarie förbundsmöte.
Information om fullmakt och formulär som kan användas ges i samband med att dagordningen till förbundsmötet skickas ut.
Röstning för klubb på ordinarie förbundsmöte och sektionsmöte sker genom ett ombud per klubb (eller dennes ersättare).

Förutom utsett ombud äger klubb rätt att sända högst 3 observatörer till förbundsmötet. Dessa observatörer skall vara i SMBF registrerade medlemmar.
Förutom utsett ombud äger klubb rätt att sända högst 10 observatörer till sektionsmötet.

Endast till SMBF anslutna medlemmar kan godkännas såsom ombud vid förbundsmöte och sektionsmöte.

Ombud kan endast representera hemmaklubb.
Klubb eller medlem som har förfallen skuld till SMBF har ej representationsrätt vid förbundsmöte och sektionsmöte.