Kallelse till Förbunds- och Sektionsmöten 2018

Kallelse till ordinarie Förbunds- och Sektionsmöten 2018

Plats:
Eksjö Camping
Prästängsvägen 6
575 36 Eksjö (vägbeskrivning finns på www.hitta.se)

 

 • Dag: Lördag den 17 mars 2018
 • Samling med frukostfralla och kaffe/te: Fr.o.m. 09.00
 • Sektionsmöten H/M/O/V: 10.00
 • Lunch: 12.00
 • Förbundsmöte: 13.00
 • Eftermiddagskaffe: ca 14.30

 

 • Angivna tider efter sektionsmötenas start är preliminära och beror på sektions-mötenas längd. Eventuellt kan förbundsmötet börja före lunch och då görs ett avbrott för lunch.
 • Ett kort konstituerande styrelsemöte äger rum direkt efter förbundsmötet.
 • Information om lunch och kaffe mm kommer att ges i samband med att dagordning och övrig dokumentation inför förbundsmötet sänds ut.
 • Dagordning samt övrig dokumentation och ev. ytterligare information kommer att sändas ut till klubbarna samt läggas ut på hemsidan senast 14 dagar före resp. ordinarie sektionsmöte och senast 30 dagar före ordinarie förbundsmöte.
 • Information om fullmakt och formulär som kan användas ges i samband med att dagordningen till förbundsmötet skickas ut.
 • Röstning för klubb på ordinarie förbundsmöte och sektionsmöte sker genom ett ombud per klubb (eller dennes ersättare).
 • Förutom utsett ombud äger klubb rätt att sända högst 3 observatörer till förbundsmötet. Dessa observatörer skall vara i SMBF registrerade medlemmar. Förutom utsett ombud äger klubb rätt att sända högst 10 observatörer till sektionsmötet.
 • Endast till SMBF anslutna medlemmar kan godkännas såsom ombud vid förbundsmöte och sektionsmöte.
 • Ombud kan endast representera hemmaklubb.
 • Klubb eller medlem som har förfallen skuld till SMBF har ej representationsrätt vid förbundsmöte och sektionsmöte.

 

Förbundsstyrelsen
Torbjörn Andresen
Ordförande SMBF

Kallelse_forbunds-och-sektionsmoten_2018.pdf