Regelutkast: Hydro FE-4S

Regelutkast för Hydro FE-4S finns nu publicerat under Reglemente & stadgar. Tanken och målsättningen med klassen är bland annat att framtidssäkra hydrobåtintresset då övrig radiostyrd verksamhet mer och mer går över till eldrift.

0 kommentarer

Den gamla och den nya hemsidan

Arbetet med att ta fram en ny hemsida har pågått en längre tid då den förra hade problem med säkerhetshål. Webbhotellet vi hyrs webbplats hos stängde för en tid sedan ner smbf.info på grund av att den innehöll skadlig kod.…

0 kommentarer