Stadgar

SMBF-Stadgar
(Rev. 2017)


Reglemente

SMBF_Reglementen
(2018-01-28)

Nytt beslut om Nitroinblandningen
(2016-08-11)

Bilagor

SMBF Reglemente,bilaga 1
Klasser med och utan SM status
(2018-01-28)

SMBF Reglemente, bilaga 2
Mediakontakt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente, bilaga 3
SMBF:s utmärkelse
(2016-03-30)

SMBF Reglemente, bilaga 4
Utdrag ur Post- och Telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare; PTSFS 2007:4
(2015-06-02)

SMBF Reglemente, bilaga 5
Lagledar PM
(2018-01-28)

SMBF Reglemente, bilaga 6
SMBF logotyp och typsnitt
(2015-06-02)

SMBF reglemente, bilaga 7
Arvoden för år 2018
(2018-01-28)

SMBF Reglemente Bilaga 8
Avgifter för år 2019
(2019-01-11)

SMBF Reglemente, bilaga 9
Medlem/Licensansökan SMBF
(2015-06-02)

SMBF Reglemente, bilaga 10
Anmälan om nybörjare- och engångslicens
(2015-06-02)

SMBF Reglemente, bilaga 11
Försäkringsdokumentation
(2018-01-28)

SMBF Reglemente, bilaga 12
Instruktion verksamhetsberättelse till årsmötet för sektionen
(2015-06-02)


Internationella Regler

iMBRA_2019_General_Rules.pdf

iMBRA_2019_Rule_Amendments.pdf

iMBRA_2019_League_Rules.pdf

iMBRA_2019_Hydro_Rules.pdf

iMBRA_2019_Offshore_Rules.pdf

iMBRA_2019_Endurance_Rules.pdf

 

NAVIGA_2013_FSR_Rules_Eng

(2017-05-30, Sammanslagen pdf av tre original filer)

iMBRA_General_Rules_v1.8_January_2017

(2017-05-30)

iMBRA_Endurance_Rules_v1.9_January_2017

(2017-05-30)

iMBRA_Hydro_Rules_v1.3_January_2017

(2017-05-30)

iMBRA_Off-Shore_Rules_v1.4_January_2017

(2017-05-30)


 FSR-O

Nationella regler för FSR-O
(Reviderade 2015)


FSR-H

Nationella regler för FSR-H
(Reviderade 2016-05-14)

Nationella regler för OTA 3.5 (katamaraner med utombordsmotor)

Nationella regler för Hydro FE-4S (elhydro)
(Maj 2016)


FSR-V

Nationella tilläggsregler FSR-V
(Reviderade 2013-04-24)


M-sektionen

Nationella regler för FSR-M