Stadgar

SMBF Stadgar
(Rev. 2024)


Reglemente

SMBF_Reglementen
(2020-05-28)

Bilagor

SMBF Reglemente Bilaga 1
Klasser med och utan SM status
(2020-05-28)

SMBF Reglemente Bilaga 2
Mediakontakt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 3
SMBF:s utmärkelse
(dokumentet är ej datummärkt)

SMBF Reglemente Bilaga 4
Utdrag ur Post- och Telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare; PTSFS 2007:4
(2020-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 5
Lagledare PM
(2020-05-28)

SMBF Reglemente Bilaga 6
SMBF logotyp och typsnitt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 7
Arvoden för år 2020
(2020-06-01)

SMBF Reglemente Bilaga 8
Avgifter
(2022-02-14)

SMBF Reglemente Bilaga 9
Medlemsansökan/Licens SMBF
(2016-03-30)

SMBF Reglemente Bilaga 10
Anmälan om nybörjare- och engångslicens
(2022-02-14)

SMBF Reglemente Bilaga 11
Försäkringsdokumentation
(2018-01-28)

SMBF Reglemente Bilaga 12
Instruktion verksamhetsberättelse till årsmötet för sektionen
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 13
Investerings-/projektbidrag till Klubbar
(2020-02-23)


Internationella iMBRA Regler

iMBRA_General_Rules_January_2020.pdf

iMBRA_League_Championship_Rules_2022_V2.pdf

iMBRA_Endurance_Rules_January_2020.pdf

iMBRA_Hydro_Rules_June_2022.pdf

iMBRA_Offshore_Rules_July_2022.pdf

iMBRA_Endurance_Class_Penalties-Jan_2019.pdf

iMBRA_Hydro_Class_Penalties-Jan_2019.pdf

iMBRA_Offshore_Class_Penalties-Jan_2019.pdf

Offshore (FSR-O Naviga regler)

Nationella regler för FSR-O
(Reviderade 2015)


Hydro (FSR-H Naviga regler)

Nationella regler för FSR-H
(Reviderade 2016-05-14)

Nationella regler för OTA 3.5 (katamaraner med utombordsmotor)

Nationella regler för Hydro FE-4S (elhydro)
(Maj 2016)


Endurance (iMBRA)

iMBRA_Svenska_Endurance_Regler_Januari_2020_2024-01-16.pdf


M-sektionen (Naviga)

Nationella regler för FSR-M