Stadgar

SMBF Stadgar
(Rev. 2017)


Reglemente

SMBF_Reglementen
(2020-05-28)

Nytt beslut om Nitroinblandningen
(2016-08-11)

Bilagor

SMBF Reglemente Bilaga 1
Klasser med och utan SM status
(2020-05-28)

SMBF Reglemente Bilaga 2
Mediakontakt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 3
SMBF:s utmärkelse
(dokumentet är ej datummärkt)

SMBF Reglemente Bilaga 4
Utdrag ur Post- och Telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare; PTSFS 2007:4
(2020-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 5
Lagledare PM
(2020-05-28)

SMBF Reglemente Bilaga 6
SMBF logotyp och typsnitt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 7
Arvoden för år 2020
(2020-06-01)

SMBF Reglemente Bilaga 8
Avgifter
(2021-12-13)

SMBF Reglemente Bilaga 9
Medlemsansökan/Licens SMBF
(2016-03-30)

SMBF Reglemente Bilaga 10
Anmälan om nybörjare- och engångslicens
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 11
Försäkringsdokumentation
(2018-01-28)

SMBF Reglemente Bilaga 12
Instruktion verksamhetsberättelse till årsmötet för sektionen
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 13
Investerings-/projektbidrag till Klubbar
(2020-02-23)


Internationella Regler

iMBRA_2019_General_Rules.pdf

iMBRA_2019_Rule_Amendments.pdf

iMBRA_2019_League_Rules.pdf

iMBRA_2019_Hydro_Rules.pdf

iMBRA_2019_Offshore_Rules.pdf

iMBRA_2019_Endurance_Rules.pdf

NAVIGA_2013_FSR_Rules_Eng

(2017-05-30, Sammanslagen pdf av tre original filer)

iMBRA_General_Rules_v1.8_January_2017

(2017-05-30)

iMBRA_Endurance_Rules_v1.9_January_2017

(2017-05-30)

iMBRA_Hydro_Rules_v1.3_January_2017

(2017-05-30)

iMBRA_Off-Shore_Rules_v1.4_January_2017

(2017-05-30)


Offshore

Nationella regler för FSR-O
(Reviderade 2015)


Hydro

Nationella regler för FSR-H
(Reviderade 2016-05-14)

Nationella regler för OTA 3.5 (katamaraner med utombordsmotor)

Nationella regler för Hydro FE-4S (elhydro)
(Maj 2016)


Endurance

iMBRA_Svenska_Endurance_Regler_Januari_2020.pdf


M-sektionen

Nationella regler för FSR-M