Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/4x/5scuppp2pn6c1xa/smbf.info/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Reglemente & stadgar – SMBF

Reglemente & stadgar

Stadgar

SMBF Stadgar
(Rev. 2017)


Reglemente

SMBF_Reglementen
(2020-05-28)

Nytt beslut om Nitroinblandningen
(2016-08-11)

Bilagor

SMBF Reglemente Bilaga 1
Klasser med och utan SM status
(2020-05-28)

SMBF Reglemente Bilaga 2
Mediakontakt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 3
SMBF:s utmärkelse
(dokumentet är ej datummärkt)

SMBF Reglemente Bilaga 4
Utdrag ur Post- och Telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare; PTSFS 2007:4
(2020-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 5
Lagledare PM
(2020-05-28)

SMBF Reglemente Bilaga 6
SMBF logotyp och typsnitt
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 7
Arvoden för år 2020
(2020-06-01)

SMBF Reglemente Bilaga 8
Avgifter
(2021-12-13)

SMBF Reglemente Bilaga 9
Medlemsansökan/Licens SMBF
(2016-03-30)

SMBF Reglemente Bilaga 10
Anmälan om nybörjare- och engångslicens
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 11
Försäkringsdokumentation
(2018-01-28)

SMBF Reglemente Bilaga 12
Instruktion verksamhetsberättelse till årsmötet för sektionen
(2015-06-02)

SMBF Reglemente Bilaga 13
Investerings-/projektbidrag till Klubbar
(2020-02-23)


Internationella iMBRA Regler

iMBRA_General_Rules_January_2020.pdf

iMBRA_League_Championship_Rules_2022_V2.pdf

iMBRA_Endurance_Rules_January_2020.pdf

iMBRA_Hydro_Rules_June_2022.pdf

iMBRA_Offshore_Rules_July_2022.pdf

iMBRA_Endurance_Class_Penalties-Jan_2019.pdf

iMBRA_Hydro_Class_Penalties-Jan_2019.pdf

iMBRA_Offshore_Class_Penalties-Jan_2019.pdf

Offshore (FSR-O Naviga regler)

Nationella regler för FSR-O
(Reviderade 2015)


Hydro (FSR-H Naviga regler)

Nationella regler för FSR-H
(Reviderade 2016-05-14)

Nationella regler för OTA 3.5 (katamaraner med utombordsmotor)

Nationella regler för Hydro FE-4S (elhydro)
(Maj 2016)


Endurance (iMBRA)

iMBRA_Svenska_Endurance_Regler_Januari_2020_20220924.pdf


M-sektionen (Naviga)

Nationella regler för FSR-M