Regelutkast: Hydro FE-4S

Regelutkast för Hydro FE-4S finns nu publicerat under Reglemente & stadgar. Tanken och målsättningen med klassen är bland annat att framtidssäkra hydrobåtintresset då övrig radiostyrd verksamhet mer och mer går över till eldrift.

0 kommentarer