Försenad Julhälsning och Kallelse

En liten försenad Julhälsning och Kallelse från Svenska Modellbåtsförbundet!

Hej i Julstöket!
Förbundsstyrelsen kallar härmed till ordinarie förbunds- och sektionsmöten Lördagen den 23 Mars 2019.

Platsen blir Restaurang Verkets Matsal i Västberga, Stockholm.

Vi vill samtidigt påminna om att motioner från klubbarna skal vara förbunds-respektive sektionsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före mötet, dvs senast den 22 Januari.

Mera information kommer senare.

Nu hoppas vi att tomten kommer med fina RC-saker och önskar alla medlemmar en:
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

/Förbundsstyrelsen