Verksam sedan: 2009
Ort: Malmö, Skåne
Körplats(er):  Oljehamnen, Malmö.

Verksam inom följande klasser
FSR-M
FSR-V

Kontakt
Ian Webster
Fyrhögagatan. 16, 253 75 Helsingborg