Svenska 2016 FSR-H Regler

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Hydro

Nu har vi publicerat de nya uppdaterade nationella 2016 FSR-H reglerna. Notera att de är uppdaterade med nya bränsledirektiv enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

SMBF 2016 FSR-H Regler

Läs mer om tillståndskravet enligt EU-förordning 98/2013 och lagen (2014:8799) om sprängämnesprekursorer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida. (Lagen gäller för privatpersoner som tänker förvärva, införa, inneha och använda bränslen med mer än 25 volymprocent nitrometan och även ren nitrometan för att blanda eget bränsle.)
Länk till MSB

Ladda ned:
”Ansökan om tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av sprängämnesprekursorer”.

Vi önskar Er en trevlig Racingsommar 2016!