Utlysning av Förbunds- och Sektionsmöten 2024

Lördag den 23 mars är det dags för årets sektions- och förbundsmöten.

Vi träffas (som vanligt) på Eksjö Camping i Eksjö.

Kallelse och övrig dokumentation kommer att skickas ut till klubbarna senare.

Vi vill även påminna om att klubbarnas motioner till förbunds- och sektionsmötena ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 januari, helst digitalt i Word-format. (Det blir enklare att sammanställa utskicket då). Skickas till john @ lander.se

Vi kan redan nu hinta om att vi avser att gå med i Naviga igen, men nu i M-sektionen, då det finns intresse att tävla internationellt med el-båtar.

Förbundsstyrelsen

Lämna ett svar